Total view
613554
Lyrics submitted
419
Download (pdf/pptx)
19620/19689
Last modified on
2023-10-27 06:28:27
စဥ် ခေါင်းစဥ် ကျမ်းချက် Title
၀၁၃ ချီးမွမ်းခြင်းကျူး ဆာ၊ ၆၈း၃၁-၃၂ Praise my soul the king of Heaven
၀၁၅ ချီးမွမ်းကျူး ဆာ၊ ၁၁၇ unknown
၀၁၆ ထောမနာများ unknown unknown
၀၁၇ သိမှတ်ဝင်ကျူး ဆာ၊ ၁၁၀ unknown
၀၁၈ ဂုဏ်တော်ချီးမွမ်းကျူး unknown Joyful, Joyful We Adore Thee
၀၁၉ ၁၄၈ ခုမြောက် ဆာလံ unknown unknown
၀၂၀ ထောမနာ သီချင်း unknown
၀၂၁ ချီးမွမ်းခြင်းကျူး ဆာ၊ ၁၀၇း၂၁-၂၂ unknown
၀၂၂ ဘုန်းတော်ချီးကျူး ဆာ၊ ၁၄၅ With one consent let all the earth
၀၂၃ ကိုယ်တော်ကို ချီးမွမ်းကြလော့ကျူး ဆာ၊ ၁၄၆း၂ Praise Him! Praise Him
၀၂၄ ထောမနာကျူး unknown unknown
၀၂၅ ဘုန်းတော် ခိုလှုံကျူး unknown O Worship the King
၀၂၆ အနန္တတန်ခိုးရှင် ချီးမြှောက်ကျူး ၁ ယော၊ ၅း၇ Come Thou Almighty King
၀၂၇ ဝတ်မပြုမီကျူး ဆာ၊ ၁၀၄း၃၀ unknown
၀၂၈ ကိုးကွယ်သီးကျူး ယော၊ ၄း၂၃ unknown
၀၂၉ နှိုးဆော်သီချင်း ဆာ၊ ၁၁၂း၁ unknown
၀၃၀ ဂုဏ်တော်ချီးမွမ်းကျူး ဆာ၊ ၄၃း၃ We gather together to ask the Lord’s Blessing
၀၃၁ ကိုးကွယ်ဉီးကျူး unknown Thomas Hastings (1784-1872)
၀၃၂ သင့်အတွက် ငါဆုတောင်းခြင်းကျူး ဆာ၊ ၆၁း၁၇ I am praying for you
၀၃၃ ကိုယ်တော်နှင့်အတူ ရှိပါစေသောကျူး ရော၊ ၁၆း၂၈ God be with you
၀၃၄ တပည့်တော်တို့ ခံရသော အကျိုးကျေးဇူး unknown unknown
၀၃၅ ကိုးကွယ်ဆုံးကျူး unknown I will follow Thee
၀၃၆ စုဝေးလွှတ်ခြင်းကျူး unknown unknown
၀၃၇ စည်းဝေးဆုံးသီချင်း ၁ ပေ၊ ၁း၁၂ unknown
၀၃၈ သန့်ရှင်းတော်မူခြင်းကျူး ဗျာ၊ ၄း၈ Holy, Holy, Holy! Lord God Almighty
၀၃၉ ထောမနာပြုခြင်းကျူး ဟေ၊ ၄း၁၄-၁၆ To Him who loved the souls of men
၀၄၀ ပထမ ဆာလံကျူး ဆာလံ ၁ unknown
၀၄၁ မင်္ဂလာဆုကျူး ၁ရာ၊ ၇း၁၂ Come Thou fount of every blessing
၀၄၂ ကျေးဇူးတင်ခြင်းကျူး ၁ ကော၊ ၂၉း၁၃ My God, I thank Thee
၀၄၃ ကျေးဇူးတော်ဘူးများ ဖွင့်သောနေ့မှာဆိုရန် unknown unknown
၀၄၄ ချီးမြှောက်ကျူး ဆာ၊ ၁၄၈း၁-၆ Ye tribe of Adam, join
၀၄၅ မေတ္တာတော်ကျူး ဟေ၊ ၆၃း၇ Awake, my soul, in joyful lays
၀၄၆ ဂုဏ်တော်ချီးမွမ်းကျူး ဆာ၊ ၆၆း၇ Now thank we all our God
၀၄၇ တင့်တယ်လှပရှိသမျှကျူး ဆာ၊ ၈ All things bright and beautiful
၀၄၈ ကယ်တင်ခြင်းငှါ စွမ်းကြီးဘုရားကျူး ဆာ၊ ၁၀၇း၂၉ Eternal Father strong to save
၀၄၉ ဝေနေယျသတ္တဝါအပေါင်းကျူး ဆာ၊ ၁၄၈ All creatures of our God and King
၀၅၀ နက်နဲဉာဏ်ပြည့်စုံသော နိစ္စဘုရားမြတ်ကျူး ၁ တိ၊ ၁း၁၇ Immortal, invisible, God only wise
၀၅၁ ချီးမွမ်းကျူး ဆာ၊ ၁၀၅း၁-၈ We Praise Thee, o God
၀၅၂ ဘုန်းတော်ကျူး ဆာ၊ ၁၃၃း၄-၁၅ unknown
၀၅၃ ကျေးဇူးမြတ်နိုးဖွယ်သံ ၂ ကော၊ ၉း၁၅ Grace its a charming sound
၀၅၄ ၁၃၉ ခုမြောက်သော ဆာလံ unknown unknown
၀၅၅ ဂုဏ်တော်ကျူး unknown Lowell Mason (1792-1872)
၀၅၆ ခမည်းတော်ကမ္ဘာကျူး ဆာ၊ ၈၉း၁၀-၁၈ This is my father’s world
၀၅၇ ဂုဏ်တော်ကျူး ဆာ ၃၆း၁-၉ unknown
၀၅၈ ကျွန်ုပ်လက်ကို ကိုင်ဆွဲမူပါကျူး unknown Hold Thou my hand
၀၅၉ ၂၄ ခုမြောက်ဆာလံ unknown unknown
၀၆၀ သိုးထိန်းတော် မေတ္တာရှင် ဘုရင်ကျူး ဟေရှာ ၄၀ The king of love my shepherd is
၀၆၂ ထာဝရဘုရားသည် အစဉ်ခိုလှုံရာ ဖြစ်တော်မူကြောင်း ဆာ၊ ၉ဝး၁ O God, or help in ages past
၀၆၃ ချစ်သနားတော်မူကျူး ယော ၃း၁၆ God loved the world
၀၆၄ ချစ်တော်မူသည်ကို ကြည့်ရှုဆင်ခြင်လော့ကျူး unknown Behold what love
၁၀၁ မြတ်လှနာမကျူး ဆာ၊ ၇၂း၁၉ Take the name of Jesus with you
၁၀၂ သားတော်မြတ်ဖြစ်ကျူး ရော၊ ၁၁း၇ Sons we are through God’s election
၁၀၃ ယေရှုရှင်ကို ချီးမွမ်းမည်ကျူး ဗျာ၊ ၅း၉-၁၀ My Song shall be of Jesus
၁၀၄ အသွေးတော်ကျူး ဇာ၊ ၁၃း၁ There is a fountain filled with blood
၁၀၅ ယေရှုနာမတော်ကျူး ဧ၊ ၁း၂၁ There is no name so sweet on earth
၁၀၆ သခင်၏ ကျေးဇူးတော်ကျူး unknown unknown
၁၀၇ သရဖူများတင်ကြကျူး ဗျာ၊ ၁၉း၁၁-၁၆ Crown Him with many Crowns
၁၀၈ အစဉ်ဘို့ တစ်ခါတည်းကျူး ဧ၊ ၂း၈ Once for all
၁၀၉ ယေရှုကို ချီးမြှောက်ကျူး ဖိ၊ ၂း၉ unknown
၁၁၀ ချီးမွမ်းကျူး ဗျာ၊ ၁၉း၁၆ All hail the power of Jesus’ name
၁၁၁ တံခါးများတို့ နိုးကြားကျူး ဆာ၊ ၂၄း၇ Lift up your heads, Ye mighty gates
၁၁၂ သိုးသငယ်တော်ကျူး ဟေ၊ ၉း၁၂ Not all the blood of beasts
၁၁၃ ကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေကျူး unknown Jesus is all the world to me
၁၁၄ တင့်တယ်လှ ယေရှုသခင်ကျူး ကော၊ ၂း၆-၇ Fairest Lord Jesus
၁၁၅ ချီးမြှောက်ကျူး unknown Oh, could I speak the matchless worth
၁၁၆ ကိုယ်တော်ကို ချစ်ပါ၏ကျူး unknown I Love Him
၁၁၇ ကားတိုင်လမ်းဖြင့် အိမ်သို့ ရောက်ကျူး ဟေဗြဲ၊ ၁၂း၂ The Way of the Cross Leads Home
၁၁၈ လွှတ်ခြင်းကျေးဇူးကျူး ဆာ၊ ၁၀၆း၄၇ unknown
၁၁၉ ယေရှုအသွေးတော်ကျူး ယေ၊ ၉း၂၂ What can wash away my sin?
၁၂၀ တိုင်တော်နားမှာကျူး ဧ၊ ၂း၁၃ Near the Cross
၁၂၁ လက်ဝါးကပ်တိုင်တော်အောက်ကျူး သု၊ ၁၄း၂၆ Beneath the Cross of Jesus
၁၂၂ ယေရှုတိုင်တော်ကျူး unknown In the Cross of Christ I Glory
၁၂၃ ကားတိုင်မှာကျူး ၂ တိ၊ ၁း၁၂ At the Cross
၁၂၄ လက်ဝါးကပ်တိုင်တော်ကြည့်၍ အံ့ဩဖွယ်ရာကျူး ဖိ။ ၃း၈ When I survey the wondrous cross
၁၂၅ ဝေးလှသော တောင်ကုန်းပေါ် ထူထားသော ကားတိုင်တော်ကျူး ဟေ၊ ၁၂း၂ The Old Rugged Cross
၁၂၆ ကျွန်ုပ်တို့အလယ်၌ ယေရှုရပ်နေတော်မူခြင်းကျူး unknown Amidst us our beloved stands
၁၂၇ ကျေးဇူးကျူး unknown unknown
၁၂၈ နှလုံးကြေကွဲကျူး ဟေ၊ ၆း၆ Hearts of stone, relent, relent
၁၂၉ ကျေးဇူးတော်ကျူး လု၊ ၂၂း၁၉ unknown
၁၃၀ ကိုယ်တော်ကို ဘယ်လောက် ချစ်လိမ့်ကျူး ၁ ယော၊ ၂း၁-၆ Oh How you will love Him
၁၃၁ ချစ်ခြင်းကျူး unknown Wonderful Love
၁၃၂ မေတ္တာတော်ကျူး မာ၊ ၁၅း၁၇ O Sacred Head now wounded
၁၃၃ မြို့တော်ရိုးပြင်၊ တောင်စိမ်းပေါ်တွင်ကျူး ၁ ယော၊ ၄း၁၁ There is a green hill far away
၁၃၄ ထမြောက်တော်မူခြင်းကျူး ၁ ကော၊ ၁၅း၂၀ Jesus Christ is risen today
၁၃၅ ဟာလေလုယ ထမြောက်ပြီကျူး unknown Halleluiah, He is Risen!
၁၃၆ ခရစ်တော်ထမြောက်ပြီကျူး unknown Christ is risen
၁၃၆(က) လောကနယ်မှာကျူး တ၊ ၂၆း၁၉ Be Thou My Vision
၁၃၇ နားထောင် စောင်းတသောင်းနှင့် ကျူးသံ ဟေ၊ ၁း၉ Hark, ten thousand harps and voices
၁၃၈ ထမြောက်တော်မူခြင်းကျူး unknown unknown
၁၃၉ အသက်တော်စွန့်ကျူး ရော၊ ၁၄း၉ unknown
၁၄၀ သရဖူတင်ကျူး ဆာ၊ ၈း၅ Look, ye saints
၁၄၁ ကယ်ဖိုရှာကျူး unknown Seeking to save
၁၄၂ ယေရှုထံချဉ်းကပ် ဆာ၊ ၆၆း၁ Come to the Saviour make no delay
၁၄၃ လောက၏ အလင်းကျူး ယော၊ ၁၂း၄၆ The Light of the World
၁၄၄ တံခါးနားရပ်ကျူး unknown Amazing sight the Saviour stands
၁၄၅ ယေရှုအားလုံး ကယ်တင်ရှင်ကျူး unknown Jesus Saviour of All
၁၄၆ ချထားပါကျူး unknown Lay it down
၁၄၇ တံခါးခေါက်ခြင်းကျူး unknown Behold a stranger at the door
၁၄၈ သတိပေးကျူး ယော၊ ၁း၁၂ unknown
၁၄၉ ခေါ်ဖိတ်ခြင်းကျူး unknown unknown
၁၅၀ ခေါ်ဖိတ်တော်မူခြင်းကျူး ဆာ၊ ၂၂း၂၇ O turn ye, O turn ye
၁၅၁ ယေရှုကို ကြည့်ပါကျူး unknown Look away to Jesus
၁၅၂ ကယ်တင်ရာလမ်းကျူး ဆာ၊ ၅၅း၂၂ unknown
၁၅၃ အားပေးကျူး unknown Come humble sinner, in whose breast
၁၅၄ ယေရှုဘို့ သင်၌ နေရာအခန်းရှိသလားကျူး unknown Have you any room for Jesus?
၁၅၅ ငါအမှန်ဆိုသည်ကားကျူး ယော၊ ၆း၄၇ Verily Verily
၁၅၆ သင်သည် အားလျော့မေပန်းသလောကျူး ဟေရှာ၊ ၂၈း၁၂ Art thou weary, art thou languish?
၁၅၇ လာလိုသူတိုင်း လာနိုင်ခြင်းကျူး ဗျာ၊ ၂၂း၁၇ Whosoever will!
၁၅၈ ယုံကြည်ပါကျူး မ၊ ၁၁း၂၉ Only trust Him
၁၅၉ ကယ်တင်ပိုင်ရှင် ဝင်ပါကျူး unknown Let the saviour in
၁၆၀ ယေရှုထံသို့လာပါကျူး unknown Come to Jesus
၁၆၁ ကောင်းကင်ကျူး unknown Pilgrims
၁၆၂ ယေရှုထံသို့လာလျှင်ကျူး မာ၊ ၁ဝး၁၄ If I come to Jesus
၁၆၃ လင်းရောင်းခြည်ကို လိုက်ကျူး ဆာ၊ ၅၆း၁၃ Follow the Gleam
၁၆၄ ကိုယ်တော်အလိုအတိုင်းကျူး မ၊ ၂၆း၃၉ My Jesus as Thou Wilt
၁၆၅ သက်တာမုန်တိုင်းလှိုင်းထစဉ်ခါကျူး မ၊ ၄း၁၉ Jesus calls us, o’er the tumult
၁၆၆ ယေရှုရှင် ငါ့ကိုပင်ကျူး ဆာ၊ ၁၃း၆ Christ for me
၁၆၇ မြဲတည်ကျောက်ကျူး ဟေရှာ ၂၆း၄ Rock of Ages, Cleft for me
၁၆၈ ယေရှုကြောင့်မရှက်ကြောက်ကျူး ၂ တိ၊ ၁း၂ I’m not ashamed to own my Lord
၁၆၉ ငါသည် အသက်ရှင်ရာကျူး unknown For me to live is Christ
၁၇၀ ကျွန်ုပ်သည် မိတ်ဆွေတွေ့ပြီကျူး သု၊ ၁၈း၂၄ I’ve found a friend
၁၇၁ သာ၍နီးအံ့ငှာ ဆွဲတော်မူပါကျူး ဟေ၊ ၁ဝး၂၂ Draw me nearer
၁၇၂ ကယ်ချွတ်ရှင်ကြီး ဆင်းသက်ပါကျူး unknown Come Great Deliverer, Come!
၁၇၃ ခရစ်တော်ကို ချဉ်းကပ် သီချင်းကျူး ယော၊ ၁း၂၉ Just as I am, without one plea
၁၇၄ တည်ကြည်ခြင်းကျူး လု၊ ၂၃း၄၂ unknown
၁၇၅ နောင်တရကျူး လု၊ ၂၃း၄၂ unknown
၁၇၆ ကျွန်ုပ်ယုံပြီကျူး ဆာ၊ ၈၈း၉ I do believe, I now believe
၁၇၇ ကျွန်တော်ပင်ကျူး က၊ ၂ရး၃၈ Lord I hear of showers of blessing
၁၇၈ ယေရှုထံသို့လာခြင်းကျူး ယော၊ ၆း၃၇ I am coming to the Cross
၁၇၉ ရွှင်လန်းခြင်းကျူး ယော၊ ၆း၃၇ O happy day, that fixed my choice
၁၈၀ ယေရှုကျွန်ုပ်လာသည်ကျူး ဆာ၊ ၇၁း၄ Jesus I come
၁၈၁ ပျောက်သောသိုးရှာခြင်းကျူး unknown Was a wandering sheep
၁၈၂ ကျွန်ုပ်သက်ရှင်စဉ်မှားမိခြင်းများကျူး ဗျာ၊ ၃း၈ The mistakes of my life
၁၈၃ ကရာနီကုန်းပေါ် သွန်းကျူး မ၊ ၁၁း၂၈ I hear Thy Welcome voice
၁၈၄ ယေရှုရှင် ငါ့စိတ်တွင် ကိန်းစဉ်ကျူး ရော၊ ၁၅း၁၃ Since Jesus came into my heart
၁၈၅ ကြေကွဲကျူး unknown In evil long I took delight
၁၈၆ ပတ္တာတော်ကျူး လု၊ ၁၁း၂-၄ The Lord’s Prayer
၁၈၇ ပတ္တနာတော် မ၊ ၆း၉-၁၃ The Lord’s Prayer
၁၈၈ သာသနာတော်တိုးပွားခြင်းကျူး unknown He who would listen to prayer
၁၈၉ ယေရှုကို ချစ်သူအား ခေါ်ကျူး unknown Come we that love the Lord
၁၉၀ ပတ္တနာတော်ကျူး လု၊ ၁၁း၂-၄ unknown
၁၉၁ စုဝေးခြင်းကျူး unknown Jesus, where e’ver thy people meet
၁၉၂ ဆုတောင်းရန်နာရီကျူး ဆာ၊ ၅၅း၁၇ Sweet hour of prayer
၁၉၃ အမှုတော်သက်ရှင်စေပြန်ပါကျူး unknown Revive Thy work, O Lord
၁၉၄ နေ့ရက်တိုင်း နာရီတိုင်းကျူး ဆာ၊ ၁ရး၈ Every day and hour
၁၉၅ ဆုတောင်းခြင်းကျူး unknown unknown
၁၉၆ မိတ်ဆွေယေရှုကျူး သု၊ ၁၈း၂၄ What a friend we have in Jesus
၁၉၇ ဝန်ချကျူး ယောလ၊ ၂း၁၃ Show pity, Lord
၁၉၈ ကိုယ်တော်နှင့် နီးစေပါကျူး unknown Nearer my God to Thee
၁၉၉ ကျွန်ုပ်ဆုတောင်းခြင်းကျူး ဆာ၊ ၅း၂ My Prayer
၂၀၀ ကိုယ်တော်ကို လိုပါ၏ကျူး ဆာ၊ ၈၆း၁ I need Thee every hour
၂၀၁ တောင်းလျှောက်ခြင်းကျူး unknown unknown
၂၀၂ လွန်မသွားပါနှင့်ကျူး unknown Pass me not
၂၀၃ ပတ္ထနာကျူး ဆာ၊ ၆၉း၁၃ unknown
၂၀၄ အလင်းကို ဆုတောင်းပတ္ထနာကျူး unknown unknown
၂၀၅ သိမ်မွေ့နူးညံ့ယေရှုရှင်ကျူး unknown Gentle Jesus, meek and mild
၂၀၇ အရှင်ဘုရားကိုယ်တော်အပါးကျူး unknown O Master, let me walk with Thee
၂၀၈ နှစ်သစ်ကူးစည်းဝေးများတွင် ဆိုရန် ၁ ပေ၊ ၃း၈-၁၀ unknown
၂၀၉ ကိုယ်တော်ကဲ့သို့ ပြန်ပြောဖို့ရာကျူး ၂ တိ၊ ၂း၂၀ Lord, Speak to me
၂၁၀ မိုးပွင့်ထက်ဖြူခြင်းကျူး ဆာ၊ ၅၁း၇ Whiter than Snow
၂၁၁ မာရိနံ့သာဆိုလိုကျူး unknown Master No Offering
၂၁၂ ယေရှုရှင်ဖို့ အသက်ရှင်ကျူး unknown Living for Jesus
၂၁၃ ယေရှုရှင်နှင့် ဘယ်ရပ်သို့မဆိုကျူး unknown Anywhere with Jesus
၂၁၄ ယေရှုနောက်သို့ လိုက်ခြင်းကျူး မ၊ ၁၆း၂၄-၂၅ I will follow Thee!
၂၁၅ ရှိသမျှစွန့်ခြင်းကျူး မာ၊ ၁ဝး၂၈ All to Jesus I surrender
၂၁၆ ရှိသည်အတိုင်း ယူပါကျူး unknown Take me as I am
၂၁၇ သွားစေလိုရာ သွားပါမည်ကျူး တ၊ ၁၆း၁၀ I’ll go where Thou wouldst
၂၁၈ မေတ္တာတော်တွင် ခိုလှုံလျက်ကျူး unknown In Heavenly love abiding
၂၁၉ မိနစ်တိုင်း၊ မိနစ်တိုင်းကျူး ယော၊ ၁၄း၁၉ Moment by moment
၂၂၀ သခင်ယေရှုကြောင့် မရှက်ကြောက်ကျူး ရော၊ ၁း၁၆ unknown
၂၂၁ ပြောင်းလဲခြင်းကျူး ရော၊ ၁၂း၂ Transformed
၂၂၂ အိုယေရှု ကျွန်ုပ်ကတိရှိပြီကျူး လု၊ ၂၄း၁၅ O Jesus, I have promised
၂၂၃ စုံလင်မေတ္တာရှင်ကျူး မ၊ ၁၉း၆ O Perfect Love
၂၂၄ အလိုတော်ရှိရာပြုတော်မူပါကျူး ဟေရှာ၊ ၂၉း၁၆ Have Thine own way, Lord
၂၂၅ ကိုယ်တော်အား ဆက်ကပ်ပူဇော်ခြင်းကျူး ဆာ၊ ၅၁း၁၄-၁၇ Consecration
၂၂၆ ကျွန်ုပ်အတွက် အသက်စွန့်ရှင်အားကျူး မ၊ ၁၉း၂၉ My life, my love, I give to Thee
၂၂၇ နေ့ရက်များ လွန်သွားစဉ်ကျူး unknown While the days are going by
၂၂၈ သစ္စာနှင့် စောင့်နေကျူး unknown Will Jesus find us watching
၂၂၉ လက်ချည်းဖြစ်လျက် သေသွားရလောကျူး ဒံ၊ ၁၂း၃ Must I go an empty-handed
၂၃၀ ခမည်းတော်၏ မီးပြတိုက်မှာကျူး မ၊ ၅း၁၄ Brightly beams our Father
၂၃၁ မှုတော်ဆောင်ရွက်ကျူး မ၊ ၂၁း၂၈ To the work
၂၃၂ သင်ဖို့ငါအသက်ပေးကျူး ယော၊ ၁ဝး၁၅ I gave my life for Thee
၂၃၃ ကိုယ်တော်အား အကောင်းဆုံးကို ပေးပါကျူး ၁ တိ၊ ၄း၁၂ Give of your best to the master
၂၃၄ အမှုတော်ဆောင်လော့ကျူး unknown Go Labour on
၂၃၅ ကိုးစား၍ နားထောင်သီချင်း သုတ္တံ၊ ၁၆း၂၀ Trust and Obey
၂၃၆ လက်ဝါးကပ်တိုင်ကျူး ယော၊ ၁၉း၁၇ Must Jesus bear the Cross alone
၂၃၇ ကိုယ်ဝိညာဉ်ကို နှိုးဆော်ကျူး unknown Awake my soul stretch every nerve
၂၃၈ ဘေးကင်းရန်ကျူး ဆာ၊ ၆ဝး၁၂ He who would valliant be
၂၃၉ ကိုယ်တော်ဘက်မှာ ဘယ်သူရှိသနည်းကျူး unknown Who is on the Lord’s side?
၂၄၀ ထလော့ ဘုရားသခင်၏ လူများကျူး unknown Rise up O Men of God
၂၄၁ ဝိညာဉ်တော် ဘုရားဆင်းသက်တော်မူပါကျူး ဟေ၊ ၅း၅ Spirit of God descend
၀၆၁ ဆာလံကျူး ၂၃ unknown unknown
၂၄၂ ဝိညာဉ်တော်ကျူး တ၊ ၁ဝး၄၄ unknown
၂၄၃ ဝိညာဉ်တော် မှုတ်သွင်းပါကျူး ယော၊ ၂ဝး၂၂ Breathe on me, Breath of God
၀၆၅ သခင်ဘုရားမေတ္တာဖြစ်၏ကျူး ၁ ယော၊ ၄း၈ I will follow Thee
၂၄၄ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်ကျူး ဆာ၊ ၂၅း၅ Holy Spirit, Faithful Guide
၀၆၆ ဘုရားသခင်အား ဘုန်းကြီးစေသောကျူး ဆာ၊ ၂၉း၂ To God be the glory
၂၄၅ ဝိညာဉ်တော်ကို ဆုတောင်းခြင်းကျူး ၁ ကော၊ ၃း၁၆ Spirit divine, attend our prayer
၀၆၇ ဆုတောင်းရန် အချိန်ကျပြီကျူး တ၊ ၃း၁ Tis the Blessed hour of prayer
၂၄၆ သန့်ရှင်းဝိညာဉ် သစ္စာရှင်ကျူး unknown Holy Spirit truth divine
၂၄၇ ဝိညာဉ်တော် ဆုတောင်းပါကျူး ဧ၊ ၄း၁၇-၂၄ unknown
၀၆၈ ခရစ်စမတ်သီချင်း လု၊ ၂း၉-၁၄ unknown
၂၄၈ တရားနာဉီးကျူး unknown unknown
၂၄၉ ယုံကြည်အားကိုးခြင်းကျူး ဆာ၊ ၂၅း၄ Confidence
၀၆၉ ကင်းစောင့်ကျူး မ၊ ၂၄း၄၂ Watchman, tell us the night
၂၅၀ သံသနာလှေပဲ့တော်မူပါကျူး မ၊ ၁၄း၂၇-၃၃ Jesus Saviour pilot me
၀၇၀ ယေရှု၏ ဖွားမြင်ခြင်းကျူး မ၊ ၂း၁၀-၁၁ As with gladness men of old
၂၅၁ ကယ်တင်ရှင် သိုးထိန်းလို လမ်းပြကျူး ဆာ၊ ၂၃း၁ Saviour like a shepherd lead us
၀၇၁ ပလ္လင်တော်စွန့်ခြင်းကျူး လု၊ ၅း၄၁ Thou didst leave Thy Throne
၂၅၂ လူမျိုးအဘ အရှင်ဘုရားကျူး ၁ သက်၊ ၃း၁၁ Dear Lord and Father
၀၇၂ ယေရှုလာတော်မူကျူး ဟေရှာ ၉း၆ Joy to the world the Lord is come
၂၅၃ ကယ်တင်ရှင်နှင့် နေမည်အစဉ်ကျူး မ၊ ၂၈း၂၀ I would have the saviour with me
၀၇၃ ရှေ့ပြည်မှ ဘုရင်သုံးပါးကျူး မ၊ ၂း၁-၂ We Three Kings of Orient Are
၂၅၄ လမ်းတလျှောက်လုံးကျူး unknown All the way
၀၇၄ နားထောင်ကောင်းကင်သား ကြွေးကြော် လုကာ ၂း၁၄ Hark the Herald Angels Sing
၂၅၅ ယုံကြည်ခြင်းသည် အောင်မြင်ခြင်းတည်း unknown Faith is the victory
၂၅၆ လမ်းပြတော်မူကျူး ဆာ ၂၃း၂-၄ Guide me, O Thou great Jehovah
၂၅၇ ယုံကြည်ခြင်း တိုက်မြစ်ကျူး ဟေ၊ ၁၃း၅ How firm a foundation
၂၅၈ ပို့ဆောင်တော်မူကျူး ဟေရှာ ၄၁း၁၃ He leadeth me, o blessed thought
၂၅၉ ဖြည်းညှင်းစွာ လမ်းပြကျူး unknown Tenderly Guide us
၂၆၀ အပ္ပမေယျမေတ္တာတော်ကျူး ၁ ယော၊ ၄း၈ Love divine all love excelling
၂၆၁ ကျေးဇူးတော်ကျူး ဆာလံ ၆၇ unknown
၀၇၅ လာကြပါ တပည့်တော်များကျူး လု၊ ၂း၁၅ Oh Come All ye Faithful
၂၆၂ ယေရှုအကြောင်း အောက်မေ့ခြင်းကျူး ၁ ပေ၊ ၂း၇ Jesus the very thought of Thee
၀၇၆ ကြည်လင်လှသော သန်းခေါင်ယံကျူး လု၊ ၂း၁၄ It came upon the midnight clear
၂၆၃ မေတ္တာတော် အောက်မေ့ကျူး unknown O thou, my soul, forget no more
၀၇၇ တိတ်ဆိတ်ည၊ သန့်ရှင်းညကျူး လု၊ ၂း၈-၁၁ Silent Night! Holy Night
၂၆၄ အိမ်ထောင်မှာ မေတ္တာကျူး unknown There is beauty all around
၂၆၅ မေးတော်ကျူး ယော၊ ၂၁း၁၅ Hark my soul, it is the Lord
၀၇၈ ကောင်းကင်တမန်သီချင်း လု၊ ၂း၁၀ While shepherds watched their flocks by night
၂၆၆ ယေရှုအံ့ဖွယ် မေတ္တာတော်ကျူး ဆာ၊ ၆၅း၁၁ Sweeter as the years go by
၂၆၇ ပတ္ထနာကျူး ဖိ၊ ၃း၉-၂၁ unknown
၀၇၉ ဖွားမြင်တော်မူခြင်းကျူး လု၊ ၁း၆၈-၇၅ The first Noel
၂၆၈ ကိုယ်တော်ကိုသာ၍ ချစ်ကြောင်းသိသည် ကျူး ၃ ရာ၊ ၁ဝး၇ I know I love Thee better, Lord
၀၈၀ သီချင်းသံကြားရသည်ကျူး unknown There’s a song in the air
၀၈၁ ဗက်လင်မြို့သို့ ကြွလာတော်မူကျူး မ၊ ၂း၆ Jesus my saviour to Bethlehem came
၂၆၉ ကိုယ်တော်ကိုသာ၍ ချစ်ခြင်းကျူး unknown More love to Thee, O Christ
၂၇၀ အသေခံသော ချစ်ခြင်းကျူး ဆာလံ ၁၄၅း၁၂ Saviour Thy dying love
၀၈၁ (က) မေတ္တာတော်ဖွားမြင်ပြီကျူး unknown Love came down at Christmas
၀၈၂ ဗက်လင်မြို့ငယ်ကျူး မ၊ ၂း၁ O Little Town of Bethlehem
၂၇၁ ယေရှုရှင် ကိုယ်တော်ကို ချစ်ပါ၏ ကျူး ၁ ပေ၊ ၁း၈ My Jesus I love Thee
၀၈၃ ထက်ဘုံတော်မှ ကောင်းကင်သားများကျူး မ၊ ၂း၂ Angels from the realms of glory
၂၇၂ ကိုယ်တော်ကို တောင့်တပါ၏ ကျူး ဆာ၊ ၆၃း၁ My Spirit longs for Thee
၂၇၃ သမင်ဒရယ် မောပန်းသောခါကျူး ဆာ၊ ၄၂း၁ As pants the hart
၀၈၄ ယေရှုရှင်အကြောင်းများကို ပြောပါကျူး လု၊ ရး၂၂ Tell me the stories of Jesus
၀၈၅ အံ့ဩဖွယ်ယေရှုကျူး လု၊ ၂း၄၉ Wonderful Saviour
၂၇၄ ကျောက်မြဲကျူး ဆာ၊ ၉၄း၂၂ My hope is built on nothing less
၂၇၅ ယေရှုကိုယ်တော်ကို ယုံကြည်မည်ကျူး ဆာ၊ ၄၅း၂၃ Jesus, I will trust Thee
၂၇၆ သူတော်ကောင်းများခိုင်ခံ့ခြင်းကျူး ဗျာ၊ ၂း၁၃ Faith of our Fathers
၀၈၆ အပြစ်များသူ၏ မိတ်ဆွေကျူး လု၊ ၂၃း၄၂ Jesus, Thou art the sinner’s friend
၂၇၇ မကြာမီကျူး ဟေ၊ ၁၃း၁၄ T’will not be long
၀၈၇ ကယ်တင်တော်ကျူး ၁ တိ၊ ၁း၁၄-၁၅ unknown
၂၇၈ ယေရှုကို ယုံကြည်ခြင်းကျူး ယော၊ ၁၃း၁၅ Trusting Jesus
၀၈၈ ကျေးဇူးတော်ကျူး လု၊ ၁၉း၉-၁၀ unknown
၂၇၉ အံ့ဖွယ်ဝတ္ထုကျွန်ုပ်ကျူးအေးမည်ကျူး ဆာ၊ ၈၉း၁ I will sing the wondrous story
၂၈၀ ခိုလှုံခြင်းကျူး unknown unknown
၀၈၉ ကျေးဇူးတင်ခြင်းကျူး ၁ ယော၊ ၃း၂ When all thy mercies, O my God
၂၈၁ ဇိအုန်တောင်ကျူး ဆာ၊ ၁၂၅ Unshaken as the sacred hill
၀၉၀ ကယ်တင်တော်ကျူး ဆာ၊ ၆၈း၁၉-၂၀ unknown
၂၈၂ ဆင်းရဲမုန်တိုင်းကျူး ထွ၊ ၂၅း၂၂ From every stormy wind that blows
၂၈၃ ယုံကြည်ခြင်း ပတ္ထနာကျူး unknown My faith looks up to Thee
၂၈၄ ဟာလေလုယ မှုပြီးပြီကျူး ဗျာ၊ ၁၉း၆ Hallelujah tis done
၂၈၅ လာဝမ်းနည်းသူကျူး မ၊ ၁၁း၂၈ Come, ye disconsolate
၂၈၆ လုံးလုံးယုံကြည်လျက်ကျူး ဟေရှာ၊ ၄၅း၁၇ Fully Trusting
၂၈၇ ယေရှုသာလျှင် အလိုဖြည့်နိုင်ကျူး ရော၊ ၅း၁၁ None but Christ can satisfy
၂၈၈ ကတိတော်၌ တည်နေခြင်းကျူး ၂ ကော၊ ၁း၂၀ Standing on the Promises
၂၈၉ နှုတ်ဖြင့် မြွက်ဆိုမမီကျူး unknown More than tongue can tell
၂၈၉(က) တုံ့ပြန်ရန်ကျူး unknown Jesus stands among us
၂၉၀ ငါ့ဝိညာဉ်၌ အလင်းရှိခြင်း ကျူး ၂ ရာ၊ ၂၃း၄ There is sunshine in my soul
၂၉၁ ချီးမွမ်းသီချင်းကျူး ရော၊ ၈း၃၉ O Love that will not let me go
၂၉၂ ကိုယ်တော်၌ ဝမ်းမြောက်လော့ကျူး ဆာ၊ ၆၈း၃ Be glad in the Lord
၂၉၃ အိုယေရှုရှင် ကိုယ်တော်မြတ်သည်ကျူး ယော၊ ၆း၃၅ Jesus, Thou joy of loving hearts
၂၉၄ ချစ်သနားယေရှုဘုရားကျူး ဆာ၊ ၉း၉ Jesus, lover of my soul
၂၉၅ ပူဇော်ရာရှိသမျှ ကိုယ်တော်ထံကျူး တ၊ ၁ရး၂၅ We give Thee but Thine Own
၂၉၆ ပြစ်လွှတ်၊ ငြိမ်သက်၊ တန်ခိုးကျူး unknown Pardon, Peace and Power
၂၉၇ ချီးမွမ်းသီချင်းကျူး ဟေ၊ ၂၆း၃ Peace, Perfect peace
၂၉၈ ကိုယ်တော်၌ ငြိမ်ဝပ်စွာနေပါကျူး ဆာ၊ ၃ရးရ Rest in the Lord
၂၉၉ ကောင်းပေသည်ကျူး ဆာ၊ ၅၅း၁၈ It is well
၃၀၀ ခရစ်ယာန်စစ်သည်တို့ချီကျူး တရား၊ ၂၉း၆ Onward Christian Soldiers
၃၀၁ ယေရှုဖို့ထကြကျူး ရော၊ ၁၂း၂၁ Stand up stand up for Jesus
၃၀၂ အနန္တဘုရင်လမ်းပြကျူး unknown Lead on, O king eternal
၃၀၃ ရပ်တန့်ခေါ်ကျူး ဗျာ၊ ၂း၂၅ Hold the fort
၃၀၄ ရဲဝံ့သစ္စာရှိပါကျူး unknown Dare to be brave, dare to be true
၃၀၅ နှိုးဆော်ကျူး unknown unknown
၃၀၆ ဘုရားသားတော် စစ်ချီတော်မူခြင်းကျူး ၁ တိ၊ ၆း၁၂ The son of God goes forth to war
၃၀၇ ကြိုးစားခြင်းအသင်း၏ သီချင်း unknown Christian endeavour song
၃၀၈ လက်နက်ဆောင်လုလင်ကျူး unknown Only on armour bearer
၃၀၉ သာ၍မြင့်သောကုန်းပေါ်မှာကျူး ဆာ၊ ၂၄း၃-၅ Higher Ground
၃၁၀ ခရစ်တော်နှင့် အသင်းတော်ကျူး ဆာ၊ ၆၁း၄ For Christ and His Church we stand
၃၁၁ ကောင်းချီးရေတွက်ကျူး ဧ၊ ၁း၃ Count Your blessings
၃၁၂ စွန့်ပစ်၍ မထားကျူး ယော၊ ၁၄း၁၈ No, never alone
၃၁၃ ဖြောင့်မတ်မည်ကျူး unknown I would be true
၃၁၄ သင်၏ နေ့ရက်အတိုင်းအစွမ်းသတ္တိရှိမည်ကျူး unknown As the days thy strength
၃၁၅ ထူးမြတ်လှသော ကတိတော်ကျူး ၂ ပေ၊ ၁း၄ Precious promise
၃၁၆ ဒံယေလကို ထောက်၍ နှိုးဆော်ကျူး ဒံ၊ ၁း၈ Daniel’s Band
၃၁၇ အပြစ်သွေးဆောင်ရာသို့ မလိုက်နှင့်ကျူး ဗျာ၊ ၂း၇ Yield not to temptation
၃၁၇(က) ဝိညာဉ်ဘုရား ခွန်အားသစ်ပေးတော်မူပါ unknown He lives
၃၁၈ နောက်နောင် အောင်မြင်ခြင်းကျူး ဖိ၊ ၃း၁၄ Triumph by and by
၃၁၉ လက်တော်နှင့်တို့ခြင်းကျူး မ၊ ၉း၂၉-၃၀ The touch of His hands on me
၃၂၀ စိတ်ငယ်ဝမ်းနည်း၊ ဒုက္ခကြီးထဲမှာကျူး မ၊ ၂ဝး၂၃ Does Jesus care?
၃၂၁ ကျွန်ုပ်အထက်၌ မြင့်သောကျောက်ကျူး unknown The rock that is higher than I
၃၂၂ ဉပုသ်နေ့ကို မွေ့လျော်ကျူး unknown Welcome, delightful morn
၃၂၃ ဉပုသ်တော်နေ့တွက် အားရခြင်းကျူး unknown Safely through another week
၃၂၄ ဉပုည်နေ့ကျူး unknown unknown
၃၂၅ ဉပုသ်နေ့ကျူး unknown Welcome, Sweet day of rest
၃၂၆ သန့်ရှင်းသော ဉပုသ်နေ့ unknown unknown
၃၂၇ ဉပုသ်နေ့ နံနက်ကျူး unknown unknown
၃၂၈ ရှေးဝတ္ထုဟောင်းကျူး unknown Tell me the old, old story
၃၂၉ ဓမ္မကျေးဇူးကျူး unknown unknown
၃၃၀ ယေရှုငါ့ကိုချစ်ခြင်းကျူး ၁ ယော၊ ၄း၁၉ Jesus loves me this I know
၃၃၁ အံ့ဖွယ်သက်ရှင်စကားကျူး ယော ၆း၆၃ Wonderful words of life
၃၃၂ အသင်းတော်ကို ချစ်ခြင်းကျူး ဆာ၊ ၂၆း၈ I love thy kingdom, Lord
၃၃၃ မြို့တော်၏ ဘုန်းဂုဏ်ကျူး ဆာ၊ ၁၄၉း၂ Glorious things of Thee are spoken
၃၃၄ နှစ်ခြင်းကျူး ယော၊ ၁း၃၃ unknown
၃၃၅ အသင်းတော်၏ အမြစ်ကျူး ဧ၊ ၅း၂၅ The Church’s one foundation
၃၃၆ နှစ်ခြင်းမင်္ဂလာကျူး မာ၊ ၁း၉ Meekly in Jordan’s holy stream
၃၃၇ ရေနှစ်ခြင်းကျူး unknown unknown
၃၃၈ ပွဲတော်ဉီးကျူး unknown unknown
၃၃၉ ပွဲတော်ကျူး unknown Lord at thy table we behold
၃၄၀ ယေရှုကို ကိုးစားကျူ’ unknown I cast my sins on Jesus
၃၄၁ ပွဲတော်ကျူး unknown unknown
၃၄၂ အသက်မုန့်ကို အသနားခံကျူး unknown Break Thou the bread of life
၀၉၁ မြေကြီးပြင်၏ တင့်တယ်ခြင်းကျူး ဆာ၊ ၃၃း၁-၅ For the beauty of the earth
၃၄၃ ပွဲတော်ကျူး unknown unknown
၀၉၂ အတုမဲ့ယေရှုကို ချီးမွမ်းကျူး ဆာ၊ ၈၉း၅-၈ Majestic Sweetness sits enthroned
၃၄၄ လက်တင်မင်္ဂလာပေးခြင်း unknown unknown
၃၄၅ လက်တင်မင်္ဂလာကျူး unknown Go with thy servant, mighty Lord
၀၉၃ ကယ်တင်ခြင်းရွှင်လန်းဖွယ်ကျူး ဆာ၊ ၁၀၃း၁-၄ Salvation, O the joyful sound
၃၄၆ သာသနာပြုသီချင်းကျူး unknown unknown
၃၄၇ ယေရှုရှင် ကယ်ချွတ်တင်ကျူး တ၊ ၁၆း၃၁ Jesus saves!
၃၄၈ သာသနာတော်တည်ထွန်းခြင်းကျူး တ၊ ၁၆း၉ From Greenland’s icy mountains
၃၄၉ ပြောစရာဝတ္ထုရှိသည်ကျူး unknown We’ve a story to tell
၃၅၀ ဆိုင်ရာဒေသသို့သွားကျူး unknown Men of God, go take your stations
၃၅၁ ပျက်စီးလမ်းလွဲသူကို ကယ်ခြင်းကျူး လု၊ ၁၄း၂၃ Rescue the perishing
၃၅၂ အရုဏ်တက်ခြင်းကျူး က၊ ၁း၃ The morning light is breaking
၃၅၃ ဧဝံဂေလိခေါင်းလောင်းကျူး unknown The gospel bell
၀၉၄ ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းယေရှုကျူး ဟေ၊ ၄း၁၅-၁၆ Christ our High Priest
၃၅၄ ကြော်ြငာကျူး unknown Tell it out among the heathen
၀၉၅ ကျွန်ုပ်တို့၏ ရှေ့ဆောင်ကြီးကျူး တ၊ ၅း၄၁ O Son of Man our Hero
၃၅၅ ရိတ်ချိန်တွင် ဘယ်သို့နည်းကျူး ဂလာ၊ ၆း၇ What shall the harvest be?
၀၉၆ သမားတော်ကြီးကျူး မ၊ ၂၈း၂၀ The Great Physician
၃၅၆ သံတော်ဆင့်ကျူး ဟေရှာ ၅၂း၇ Ye Christian heralds, go proclaim
၀၉၇ အိုမိတ်ဆွေကောင်းသည်ကား ယေရှုတည်းကျူး သု၊ ၁၈း၂၄ The Best Friend to have is Jesus
၃၅၇ ကောက်လှိုင်းများကို ဆောင်ယူခြင်းကျူး ဆာ၊ ၁၂၆း၆ Sowing in the morning, sowing seeds of kindness
၀၉၈ စဉ်မပြတ်ချီးမွမ်းခြင်းကျူး ဆာ၊ ၁၂၆း၂ Praise Him all the time
၃၅၈ တရားဟောကျူး ဟေရှာ ၃၂း၂၀ Sow in the morn thy seed
၀၉၉ ယေရှုကြွေးဆပ်ပြီကျူး တိတု၊ ၂း၁၄ Jesus Paid it all
၃၅၉ ခရစ်တော်၌ အရှေ့အနောက်မရှိကျူး ကော၊ ၃း၁၁ In Christ, there is no east or west
၁၀၀ အာဒံနှင့်သခင်ယေရှုကျူး ၁ ကော၊ ၁၅း၂၂ Adam and Christ
၃၆၀ နိုင်ငံတော်တည်ခြင်းကျူး ဆာ၊ ၇၂း၈ Jesus shall reign where’er the sun
၃၆၁ မိန်းမသာသနာပြု အသင်းကြီး၏ အမှုဆောင်များ unknown unknown
၃၆၂ မြန်မာပြည်ဘုန်းကျက်သရေကျူး unknown U Naw’s Day
၃၆၃ အိုသာယာသော မြန်မာပြည်ကျူး unknown Beautiful Burma
၃၆၄ ဧဝံဂေလိနေ့သီချင်း unknown U Naw Day
၃၆၅ ဝန်ချကျူး unknown If I have wounded any soul today
၃၆၆ တပည့်တော်အချင်းချင်း ချစ်ခြင်းကျူး unknown Blest be the tie that binds
၃၆၇ ကိုယ်တော်ကို သိလိမ့်မည်ကျူး ၁ကော ၁၃း၁၂ I shall know Him
၃၆၈ တသသောသီချင်းကျူး unknown unknown
၃၆၉ သာ၍မြတ်သော ကောင်းကင်ရွှေပြည်ကျူး ဟေ၊ ၁၁း၁၆ The better land
၂၀၆ အသနားတော်ခံသီချင်း လု၊ ၂၃း၄၂ unknown
၃၇၀ အလင်းတော်မြတ်ကျူး unknown Lead kindly light, amid the encircling gloom
၃၇၁ ချိုသာလှစွာ အောက်မေ့ခြင်းကျူး unknown One Sweetly solemn thought
၃၇၂ သာယာနေ့ နောင်ကာလကျူး unknown There’s a land that is fairer than day
၃၇၃ ငါ၏ နာမည်ရေးလျက်ရှိသလားကျူး unknown Is my name written there?
၃၇၄ ကောင်းကင်အိမ်ကျူး unknown My heavenly home is bright and fair
၃၇၅ လိုက်မည်လောကျူး unknown We are travelling home to heaven above
၃၇၆ ထိုရပ်မှာ နေလိုသည်ကျူး unknown I long to be there
၃၇၇ ငါ့ဝိညာဉ်ကျူး unknown Rise, my soul, and stretch thy wings
၃၇၈ ကောင်းကင်လမ်းလျှောက်ခြင်း ဟေရှာ၊ ၅၁း၁၁ Children of the heavenly king
၃၇၉ ကောင်းကင်လမ်းကျူး unknown There is a road that leads to God
၃၈၀ အသက်ရေကျူး unknown The water of life
၃၈၁ ဘုန်းတော်မြတ်ကျူး ၁ ယော၊ ၃း၂ Glory for me
၃၈၂ အမှုတော်ထမ်းသေခြင်းကျူး unknown Servant of God, well done
၃၈၃ သာယာရွှေပြည်ကျူး တရား၊ ၃၃း၂၈ Beaulah Land
၃၈၄ ပြည်တော်ကျူး unknown unknown
၃၈၅ ကောင်းကင်ခေါင်းလောင်းကျူး unknown Ring the bells of heaven
၃၈၆ ယေရှု၌ အိပ်ပျော်ခြင်းကျူး unknown Asleep in Jesus, blessed sleep
၃၈၇ ယေရှုရင်ခွင်တော် ခိုလှုံကျူး တရား၊ ၃၃း၂၇ Safe in the arms
၃၈၈ ဘဏ္ဍာတော်ကျူး မာလခ၊ ၃း၁၆ When he cometh
၃၈၉ ယေရုရှလင်ရွှေပြည်တော်ကျူး ဗျာ၊ ၂၁း၁၀ Jerusalem the Golden
၃၉၀ စဉ်မပြတ် ထွန်းတောက်ကျူး ဆာ၊ ၁၃း၃၃ The bright forevermore
၃၉၁ ဖြူဝတ်လုံကို ဝတ်ဆင်သူကျူး unknown Who are these in bright array?
၃၉၂ သာယာသော ပြည်ကျူး unknown There is a happy land
၃၉၃ ရွှေပြည်တော်ကျူး unknown There’s a land of pure delight
၃၉၄ အထက် ယေရုရှလင်မြို့ကျူး ဗျာ၊ ၃း၁၂ Jerusalem my happy home
၃၉၅ ရွှေမျက်နှာတော်ဖူးမြင်ကျူး unknown Face to face
၃၉၆ ခရစ်ယာန်ရောက်ရာကျူး unknown In the Christian’s home in glory
၃၉၇ ပြုခဲ့သမျှကိုသာ မှတ်မိကြလိမ့်မည် unknown Only remembered
၃၉၈ လွန်ခဲ့သော နှစ်ကို စဉ်းစားကျူး unknown While with ceaseless course the sun
၃၉၉ စောင့်ထိန်းတော်မူလိမ့်မည်ကျူး ဟေရှာ၊ ၄၉း၁၅ God will take care of you
၄၀၀ အံ့ဖွယ်ယေရှု၏ ချစ်ခြင်းကျူး unknown The wondrous love of Jesus
၄၀၁ စားသောက်ချိန်ကျူး unknown Meal time prayer
၄၀၂ အိမ်ထောင် ကောင်းချီးမင်္ဂလာ unknown Henry Smart (1813-1879)
၄၀၃ ဝိညာဉ်ဘုရား ခွန်အားသစ် ပေးတော်မူပါ unknown He lives
၄၀၃(က) ခရစ်တော်ရှင်သန်စိုးစံ unknown He lives
၄၀၄ လောကနယ်မှာကျူး unknown Be Thou My vision
၄၀၅ နေဝင်နောက်ကွယ် ထွန်းတောက်ဝယ် unknown Beyond the sunset
၄၀၆ ဘယ်မျှကြီးမြတ်တော်မူသည်ကျူး unknown How great Thou art
၄၀၇ အံ့ဩဖွယ်ကျေးဇူးတော် unknown Amazing Grace
၄၀၈ တမန်တော်များ ကဲ့သို့ဆက်ကပ်မည် unknown Will your Anchor hold
၄၀၉ စေလွှတ်မူပါဘုရား unknown Send me, O Lord send me
၄၁၀ မေတ္တာဆုကျေးဇူး unknown Sweet Peace the gift of God’s love
၄၁၁ မေတ္တာအိမ်ထောင် unknown unknown
၄၁၂ ကျွန်ုပ်တို့ အိမ်များကို ညီညွတ်စေပါဘုရား unknown unknown
၄၁၃ ကျေးဇူးကြီးလှ၊ အိုအဖ unknown unknown
၄၁၄ နိုးကြားလျက် တည်ဆောက်ကြ unknown unknown
၀၁၂ ညဦးယံ ဆုတောင်းကျူး ဆာ၊ ၆၄း၅ Evening prayer
၀၁၄ ထောမနာကျူး ဆာ၊ ၆၆း၁-၉ unknown
၀၀၁ အိမ်ထောင်လုံးနံနက် သီချင်း ဆာ၊ ၁၀၇း၄၁-၄၃ N/A
၀၀၂ နံနက်အာရုဏ်တက်ကျူး ဖိ၊ ၂း၉-၁၁ When morning gilds the skies
၀၀၃ နံနက်ယံသီချင်း N/A Awake my soul and with the sun
၀၀၄ နံနက်သီချင်း ဆာ၊ ၅၇း၈ Morning hymn
၀၀၅ ညဦးအချိန်ကျူး လု၊ ၂၄း၂၉ Abide with me
၀၀၆ နေ့အချိန်လွန်လုပြီကျူး ဆာ၊ ၅၅း၁၇ Day is dying in the west
၀၀၇ တရားနေမင်းကျူး လု၊ ၂၄း၂၉ Sun of my soul, Thou saviour dear
၀၀၈ ကိုယ်တော်အပါး ချဉ်းကပ်ကျူး လု၊ ၉း၁၁ At even ere the sun was set
၀၀၉ နေမဝင်မီ ဆုတောင်းကျူး ဆာ၊ ၅၁ I love to steal awhile away
၀၁၀ ညဉ့်ဉီးယံ ဂုဏ်တော်ကျူး Glory to thee, my God, this night
၀၁၁ နေဝင်ချိန်ကျူး ဒေ၊ ၁၂း၁ The day Thou gavest, Lord, is ended

Features

 • PDF (.jpeg version)

 • Powerpoint

 • Copy to clipboard

 • Search by : title, lyrics, scripture, composer

Visitor


 • Warning: file_get_contents(https://www.geoplugin.net/php.gp?ip=3.226.72.194): Failed to open stream: Connection refused in /home/tbcymm/public_html/webs/myanmarhymn/index.php on line 202

  Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/tbcymm/public_html/webs/myanmarhymn/index.php on line 205

  Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/tbcymm/public_html/webs/myanmarhymn/index.php on line 206

  Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/tbcymm/public_html/webs/myanmarhymn/index.php on line 207

  Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/tbcymm/public_html/webs/myanmarhymn/index.php on line 208

  Deprecated: strtolower(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/tbcymm/public_html/webs/myanmarhymn/index.php on line 212
  //